تو یه خیابون اگه یه پسر ازتون آدرس پرسید ، بی اعتنایی كنید و رد شوید.* پشت چراغ قرمز راننده عقبی اگه یه پسر بود بعد از سبز شدن تا 5 دقیقه توقف كنید.

 برو به:

:: ادامه مطلب ::

 

           اگر خوشت امد رای بده ساده ست  فقط با دو کلیک روی عکس پایین

                                                Top Blog